fbpx

Cele

Cele Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego

 1. popularyzacja uprawy winorośli i szerzenie fachowej wiedzy,
 2. pomoc merytoryczna i organizacyjna dla gospodarstw rolnych, grup producenckich oraz innych osób i instytucji zainteresowanych prowadzeniem profesjonalnej uprawy winorośli i wyrobem wina,
 3. propagowanie wysokiej jakości produkcji winiarskiej oraz przyjaznych dla środowiska metod uprawy winorośli i wyrobu wina,
 4. promowanie krajowych win, popularyzację szeroko pojętej kultury wina, w tym szczególnie polskich tradycji winiarskich,
 5. upowszechnianie winiarstwa,
 6. pielęgnowanie i upowszechnianie regionalnych przepisów i procesów produkcji win,
 7. propagowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem enoturystyki,
 8. zapewnienie warunków sprzyjających aktywności zawodowej,
 9. działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
 10. działanie na rzecz ochrony tradycji i historii,
 11. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 12. zapobieganie patologiom społecznym.
Scroll to top